Speak Out

SPEAK OUT

is een talentontwikkelingstraject voor woordkunstenaars tussen 16 en 26 jaar.

Vanuit de behoefte om diversere stemmen te introduceren in het letterenveld richt TOTAAL in samenwerking met Victoria Deluxe, La Lettre A, DE Studio, De Pianofabriek, Kifkif, You On Stage en Kluger Hans een nieuw talentontwikkelingstraject voor woordkunstenaars op.

In oktober start er in Gent, Brussel en Antwerpen een nieuw traject voor jongeren.  Zij worden gedurende een academiejaar begeleidt door professionele kunstenaars, schrijvers en redacteurs die zich als mentor voor SPEAK OUT inzetten.

In tweewekelijkse ateliers krijgen de jonge woordkunstenaars workshops, ontmoeten ze professionals uit het werkveld en werken ze aan hun eigen teksten. De eigen stem van de jongere staat hierbij centraal. Daarnaast is de hedendaagse taalcultuur steeds meer gericht op spoken word, writing for performance, hiphop en andere interactieve vormen. Deze vormen vereisen samenwerking en uitwisseling die het traject wil faciliteren en aanjagen.

SPEAK OUT is een samenwerking tussen Totaal, Victoria Deluxe, La Lettre A, DE Studio, De Pianofabriek, Kifkif, You On Stage, Kluger Hans en wordt ondersteund door Stad Gent en De Vlaamse Gemeenschap.

Hoe?

Vanaf eind oktober 2018 wordt in elke stad tweewekelijkse atelier georganiseerd. In het najaar krijgen de jongeren workshops, bezoeken ze voorstellingen en ontmoeten ze schrijvers. In het voorjaar werken ze aan een eigen tekst en project. In mei wordt een festival georganiseerd waar de verschillende deelnemers uit de drie steden hun werk kunnen delen met elkaar en met een publiek.

De deelnemers worden onder meer begeleid door Hazim Kamaledin, Astrid Haerens, Yannick Moyson, Fikry El Azzouzi, Anissa Boujdaini en Öznur Karaca.

Wanneer?

Speak Out wordt 2x per maand georganiseerd.

In Antwerpen op dinsdagen, in Gent op woensdagen en in Brussel op donderdagen.

Kijk bij agenda voor de precieze data.

 

Waarom?

Met SPEAK OUT willen de betrokken organisaties gehoor geven aan de roep om meer diversiteit in het letterenveld te introduceren. SPEAK OUT richt zich op jongeren van verschillende achtergrond en origine die minder gemakkelijk met kunst, literatuur en kunstvakonderwijs in contact komen. In onze snel veranderende maatschappij is de school niet langer dé plek waar artistiek talent zich laat gelden. De kunstenaars van morgen hangen rond in straat, stad en plein. De nieuwe generatie staat echter nauwelijks in contact met de jeugd- en artistieke sector. Er is echter steeds meer behoefte om deze jongeren zichtbaar en hoorbaar te maken. Daarom verplaatst SPEAK OUT zijn aandacht naar de stad met thuishavens in Antwerpen, Brussel en Gent.

 

Geef je HIER op!